آرشیوفلزیاب Anfibio

بهترین نوع فلزیاب
نوکتا

بهترین نوع فلزیاب آنفی بیو Anfibio

وقتی عمق، سرعت و بزرگی کار اهمیت پیدا می کند. باید به سراغ یک فلزیاب فرکانسی اون هم از بهترین نوع فلزیاب رفت. مدل جدید و قدرتمند فلزیاب Anfibio با توجه به تنظیمات و ویژگی های مدرنش و همینطور داشتن 7 حلقه متفاوت برای انتخاب، می تواند بهترین نوع فلزیاب...

Call Now